۹ پیش ­بینی برای جهان پساکرونا

۹ پیش ­بینی برای جهان پساکرونا

۹ پیش ­بینی برای جهان پساکرونا همینطور که موج کووید-۱۹ سراسر جهان را می­ پیماید، نوع بشر مجبور به نوآوری و تغییر مسیر کار و زندگی خود شده است. فراتر از نقطه­ ای که اکنون در آن ایستاده­ ایم این است که افراد و شرکت­ ها در جهان پساکرونا مقاوم­ تر خواهند شد. در اینجا ۹...